• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Utdanningsplan - Veiledning for godkjenning

Utdanningsplanen gjelder studenter i 1., 2. og 3. klasse. Studenter 4. klassetrinn i grunnutdanningene skal selv melde seg opp til ordinær eksamen via Studentweb.

For å få tilgang på StudentWeb må semesteravgift være betalt.

Pålogging StudentWeb

Innlogging

Skjer med f ødselsnummer, 11 siffer

og PIN-kode, 4 siffer. Pinkode blir distribuert via brev eller på semesteravgiftsfaktura.

Oppgis feil PIN-kode 3 ganger må du vente ca. 10 minutter før ny innlogging.
Hvis du mangler eller har glemt PIN-koden må du ta kontakt med studentekspedisjonen/studenttorget på ditt studiested.

Menyer

  • For å gjøre nye registreringer eller endringer velger du menyen "Oppdatere status"
  • For insyn velger du menyen "Innsyn"

Utdanningsplan del 1

Utdanningsplan del 1 kommer opp første gang du går inn i utdanningsplan. Du må bekrefte at du har lest informasjonen i dette bildet. Avslutt med OK for å komme videre til neste trinn i godkjenningsprosedyren.

Utdanningsplan del 2

Obligatoriske fag for din utdanning er automatisk lagt inn i planen og blir listet opp på skjermen. Du klikker frem utdanningen din ved å velge "Neste st.program".

Emnevalg

"Nytt emne"-knappen gir tilgang til emnevalg og benyttes de studieår der studieprogrammet inneholder valg av fordypning eller andre valgbare emner.

Lagre plan

"Utfør endringer" legger valgte emner inn i planen.

"Kontroller plan" vil gi feilmelding for studieprogram hvor planen ikke er ferdiglaget for alle studieår. Siden planen skal bekreftes hvert studieår betyr ikke dette noe for bekreftelsen. Du får registrert din godkjenning av utdanningsplanen ved å velge "OK - lagre plan". Du får nå opp oversikt over eksamensmeldinger dette studieår.

Eksamensmelding

Du blir automatisk oppmeldt til eksamen gjeldende semester i det øyeblikk du lagrer utdanningsplanen. Dette gjelder også tilfeller hvor undervisning starter gjeldende semester, men hvor eksamen er lagt til et senere semester.

Velg OK for å bekrefte oppmeldingen.

Kontroll

Til slutt er det viktig å undersøke om godkjenningen ble registrert i datasystemet. Dette gjør du ved å kontrollere at du nå er oppmeldt til eksamen.

I hovedmenyen til StudentWeb velger du

  • Eksamensmeldinger fra "Innsyn" menyen
  • Kontroller at den eksamensoversikten du da får opp inneholder alle de eksamener som kom frem under godkjenning av utdanningsplanen.

Sist endret: 03.05.2011