• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Rett til fravær ved tillitsverv

Som student ved høgskolen har du rett til ekstra fravær fra undervisning og praksis dersom du har fått et tillitsverv i en av følgende organisasjoner:

  • Studentparlamentet
  • Studentrådene
  • Fagforeninger
  • Bergen Tekniker Samfund (BTS)
  • HiBiscus, høgskolens studentavis
  • Lærerrevyen
  • Lærerkro

Retten til fravær gjelder i forbindelse med møtevirksomhet og deltakelse på seminarer, og det ekstra fraværet kan utgjøre maksimalt 10 dager pr. år. Du må dokumenterer fraværet skriftlig, eksempelvis gjennom protokoll fra møtet eller deltakerliste ved seminar. For mer informasjon om dette kan du kontakte Studentparlamentet.

Se også avtalen:

Sist endret: 03.05.2011