• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Veiledning for oppmelding til ordinær eksamen

Studenter i 3. eller 4. klassetrinn i grunnutdanningene skal selv melde deg opp til ordinær eksamen via Studentweb. Følg denne veiledningen.

Studenter i 1. og 2. klasse skal bekrefte utdanningsplan

Oppmeldingen skal foretas innen fastsatte frister ved begynnelsen av hvert semester.

Pålogging StudentWeb

Innlogging

I dette bildet oppgir du fødselsnummer, 11 siffer

I dette bildet oppgir du PIN-kode på4 siffer. Pinkode blir distribuert via brev eller på semesteravgiftsfaktura.

Oppgis feil PIN-kode 3 ganger må du vente ca. 10 minutter før ny innlogging.

Hvis du mangler eller har glemt PIN-koden må du ta kontakt med studentekspedisjonen/studenttorget på ditt studiested.

Oppmelding

For oppmelding til eksamen velger du Eksamensmeldinger fra menyen "Oppdatere status". Du får opp følgende bilde:

Her velger du Finn emne. Du får opp vinduet "emnevalg"

Velg fra rullegardinmenyene:

  • Fag (eksamen)
  • Fakultet (Avdeling)

Trykk Finn

Du vil nå få opp en liste over eksamener du kan melde deg opp i:

I stedet for teksten i feltene helt til høyre "Du kan desverre..." vil det stå "Velg". Trykk Velg for de eksamener du vil melde deg opp i.

I oversikten er aktuell eksamen merket med gult (det vil stå Ja på denne eksamen som på de andre)

Hvis du finner alt iorden, velg OK

Sjekk at oppmeldingen var vellykket

Velg Eksamensmeldinger fra "Innsyn"-menyen

Kontroller at oversikten inneholder alle de eksamener du meldte deg opp til.

 

Sist endret: 03.05.2011