• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon undervannsteknologi - drift og vedlikehold

180 studiepoeng - gjelder for kull 2010H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for undervannsteknologi 55 sp
Samfunnsfag for undervannsteknologi 17.5 sp
Tekniske fag for undervannsteknologi 97.5 sp
Valgfag for undervannsteknologi 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for undervannsteknologi

Krav: 55 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA191 Matematisk analyse og lineær algebra O 10 10 - - - - -
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 - 10 - - - -
FOA192 Videregående analyse og diskret matematikk O 5 - 5 - - - -
TOM040 Elektro og automasjon O 10 - - 10 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -
FOA194 Differensialligninger O 5 - - - 5 - -
TOM166 Instrumentering og kontrollsystemer O 10 - - - 10 - -

Samfunnsfag for undervannsteknologi

Krav: 17.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA045 Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse O 5 - - - 5 - -
TOM111 Logistikk og innkjøp O 7,5 - - - - 7,5 -
FOA044 Nyskaping og entreprenørskap O 5 - - - - - 5

Tekniske fag for undervannsteknologi

Krav: 97.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
LOA712 Mekanikk O 10 10 - - - - -
TOM070 Undervannsteknikk grunnlag O 10 10 - - - - -
TOM011 Dak maskintegning O 5 - 5 - - - -
TOM171 Petroleumsproduksjon, brønner, ventiler O 10 - 10 - - - -
TOM033 Teknisk varmelære O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM071 Undervannsteknologi praksis I O 5 - - 5 - - -
TOM162 Materiallære O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM003 Kvalitetsledelse O 5 - - - 5 - -
TOM100 Drifts og vedlikeholdsstyring O 10 - - - - 10 -
TOM161 Fluidmekanikk , oljehydraulikk og hydrauliske maskiner O 7,5 - - - - 7,5 -
TOM170 Industrielle datanett O 5 - - - - 5 -
HOM140 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Valgfag for undervannsteknologi

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi V 5 - - - - - 5
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - 5
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
TOM018 3D Modellering og tegning V 7,5 - - - - - 7,5
TOM058 Simulering V 5 - - - - - 5
TOM156 Termiske maskiner V 5 - - - - - 5
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - 5
TVM050 Undervannsteknologi praksis II V 7,5 - - - - - 7,5

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014