• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon marinteknikk

180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for marinteknikk 50 sp
Samfunnsfag for marinteknikk 15 sp
Tekniske fag for marinteknikk 105 sp
Valgfag for marinteknikk 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for marinteknikk

Krav: 50 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA191 Matematisk analyse og lineær algebra O 10 10 - - - - -
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 - 10 - - - -
FOA192 Videregående analyse og diskret matematikk O 5 - 5 - - - -
FOA194 Differensialligninger O 5 - - 5 - - -
FVA141 Valgfag matematikk O 5 - - 5 - - -
TOM027 Dynamikk O 5 - - 5 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -
TOM028 Fluidmekanikk O 5 - - - 5 - -

Samfunnsfag for marinteknikk

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 5 - - - - -
FOA045 Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse O 5 - - - - 5 -
FOA044 Nyskaping og entreprenørskap O 5 - - - - - 5

Tekniske fag for marinteknikk

Krav: 105 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
LOA712 Mekanikk O 10 10 - - - - -
TOM011 Dak maskintegning O 5 5 - - - - -
TOM018 3D Modellering og tegning O 7,5 - 7,5 - - - -
TOM169 Grunnleggende skipsteknikk og stabilitet O 7,5 - 7,5 - - - -
TOM033 Teknisk varmelære O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM162 Materiallære O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM030 Hydrodynamikk O 7,5 - - - 7,5 - -
TOM031 Marine stålkonstruksjoner O 7,5 - - - 7,5 - -
TOM058 Simulering O 5 - - - 5 - -
TOM003 Kvalitetsledelse O 5 - - - - 5 -
TOM050 Marine analyser O 10 - - - - 10 -
TOM052 Særkurs marinteknikk O 10 - - - - 10 -
HOM140 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Valgfag for marinteknikk

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
MAS129 Marinteknisk praksis V 10 - - - - - 10
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - 5

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014