• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon for maskiningeniør

180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for maskiningeniør 52.5 sp
Samfunnsfag for maskiningeniør 15 sp
Tekniske fag for maskiningeniør 102.5 sp
Valgfag for maskiningeniør 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for maskiningeniør

Krav: 52.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA191 Matematisk analyse og lineær algebra O 10 10 - - - - -
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 - 10 - - - -
FOA192 Videregående analyse og diskret matematikk O 5 - 5 - - - -
FOA194 Differensialligninger O 5 - - 5 - - -
TOM027 Dynamikk O 5 - - 5 - - -
TOM033 Teknisk varmelære O 7,5 - - 7,5 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -
TOM058 Simulering O 5 - - - 5 - -

Samfunnsfag for maskiningeniør

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 5 - - - - -
FOA045 Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse O 5 - - - - 5 -
FOA044 Nyskaping og entreprenørskap O 5 - - - - - 5

Tekniske fag for maskiningeniør

Krav: 102.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
LOA712 Mekanikk O 10 10 - - - - -
TOM011 Dak maskintegning O 5 5 - - - - -
TOM015 Maskindeler O 7,5 - 7,5 - - - -
TOM162 Materiallære O 7,5 - 7,5 - - - -
TOM018 3D Modellering og tegning O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM016 Konstruksjon II O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM039 Grunnleggende elektrofag O 7,5 - - - 7,5 - -
TOM105 Tilvirkning O 5 - - - 5 - -
TOM156 Termiske maskiner O 5 - - - 5 - -
TOM003 Kvalitetsledelse O 5 - - - - 5 -
TOM007 Regulering/modellering, analyse O 5 - - - - 5 -
TOM017 Konstruksjon III Maskin O 7,5 - - - - 7,5 -
TOM161 Fluidmekanikk , oljehydraulikk og hydrauliske maskiner O 7,5 - - - - 7,5 -
HOM140 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Valgfag for maskiningeniør

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - 5
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - 5
TVM045 Dataassistert produksjon V 5 - - - - - 5

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014