• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon for kjemiingeniør

180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for kjemiingeniør 35 sp
Samfunnsfag for kjemiingeniør 15 sp
Tekniske fag for kjemiingeniør 90 sp
Studieretninger  
Prosessteknologi 30 sp
Analyseteknologi 30 sp
Miljøteknologi 30 sp
Valgfag. Anbefalt 5 stp. i 5. semester og 5 stp. i 6. semester 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for kjemiingeniør

Krav: 35 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA153 Matematisk analyse og diskret matematikk O 10 10 - - - - -
FOA173 Statistikk O 5 5 - - - - -
FOA034 Fysikk for kjemi O 10 - 10 - - - -
FOA163 Videregående analyse og lineær algebra O 10 - 10 - - - -

Samfunnsfag for kjemiingeniør

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA046 Nyskaping, entreprenørskap og etikk M1 5 - - - - 5 -
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 5 - - - - -
FOA041 Organisering, styring og ledelse i prosjekter O 5 - - 5 - - -
TOM003 Kvalitetsledelse M1 5 - - - - 5 -

Tekniske fag for kjemiingeniør

Krav: 90 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
TOK001 Generell og analytisk kjemi O 15 7,5 7,5 - - - -
TOK002 Miljøteknologi O 5 - 5 - - - -
TOK005 Anvendt strømningslære O 10 - - 10 - - -
TOK006 Instrumentell Analyse O 10 - - 10 - - -
TOK012 Organisk kjemi I O 5 - - 5 - - -
TOK004 Fysikalsk Kjemi O 10 - - - 10 - -
TOK007 Kjemometri O 10 - - - 10 - -
TOK013 Organisk kjemi II O 10 - - - 10 - -
HOK110 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Studieretninger

Prosessteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
TOK008 Varmetransport og varmeoverføring O 10 - - - - 10 -
TOK009 Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi O 10 - - - - 5 5
TOK010 Prosessovervåkning og regulering O 10 - - - - 5 5

Analyseteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
TOK011 Analyseteknikk O 10 - - - - - 10
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi (UiB) 10 - - - - 10 -
KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi (UiB) 10 - - - - - 10

Miljøteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
KJE114 Grønn kjemi O 10 - - - - 10 -
TOK011 Analyseteknikk O 10 - - - - 5 5
TOK073 Vannkvalitet og renseteknologi O 10 - - - - 5 5

Valgfag. Anbefalt 5 stp. i 5. semester og 5 stp. i 6. semester

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - -
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - -
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - -
TOB051 Vann- og avløpsplanlegging V 10 - - - - - -
TVK100 Praksis i bedrift V 5 - - - - - -
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - -
TVM044 Materiallære V 5 - - - - - -

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014