• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon energiteknologi

180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for energiteknologi 52.5 sp
Samfunnsfag for energiteknologi 15 sp
Tekniske fag for energiteknologi 102.5 sp
Valgfag for enegiteknologi 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for energiteknologi

Krav: 52.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA191 Matematisk analyse og lineær algebra O 10 10 - - - - -
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 - 10 - - - -
FOA192 Videregående analyse og diskret matematikk O 5 - 5 - - - -
TOB010 Bygningsfysikk O 5 - - 5 - - -
TOM033 Teknisk varmelære O 7,5 - - 7,5 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -
TOM157 Teknisk varmelære II O 5 - - - 5 - -
FOA194 Differensialligninger O 5 - - - - 5 -

Samfunnsfag for energiteknologi

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 5 - - - - -
FOA045 Grunnkurs i integrert prosjektgjennomføring og ledelse O 5 - - - - 5 -
FOA044 Nyskaping og entreprenørskap O 5 - - - - - 5

Tekniske fag for energiteknologi

Krav: 102.5 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
LOA712 Mekanikk O 10 10 - - - - -
TOM011 Dak maskintegning O 5 5 - - - - -
TOM018 3D Modellering og tegning O 7,5 - 7,5 - - - -
TOM162 Materiallære O 7,5 - 7,5 - - - -
TOK005 Anvendt strømningslære O 10 - - 10 - - -
TOM039 Grunnleggende elektrofag O 7,5 - - 7,5 - - -
TOM003 Kvalitetsledelse O 5 - - - 5 - -
TOM151 Energikilder, energikonvertering og nyere energiteknologi O 10 - - - 10 - -
TOM156 Termiske maskiner O 5 - - - 5 - -
TOM150 Varme, ventilasjon og klimateknikk O 10 - - - - 10 -
TOM153 Elektrisk energiteknikk O 10 - - - - 10 -
HOM140 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Valgfag for enegiteknologi

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - 5
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
TOB011 Energieffektive bygninger V 5 - - - - - 5
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - 5

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 24.04.2014