• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon for elektronikk

180 studiepoeng - gjelder for kull 2008H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag for elektronikk 55 sp
Samfunnsfag for elektronikk 15 sp
Tekniske fag for elektronikk 95 sp
Valgfag for elektronikk 15 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag for elektronikk

Krav: 55 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 10 - - - - -
FOA152 Matematisk analyse og vektoralgebra O 10 10 - - - - -
FOA036 Fysikk for elektronikk og kommunikasjon O 10 - 10 - - - -
FOA081 - O - - - - - - -
FOA162 Videregående analyse og lineær algebra O 10 - - 10 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -

Samfunnsfag for elektronikk

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 - - - 5 - -
FOA041 Organisering, styring og ledelse i prosjekter O 5 - - - - 5 -
FOA046 Nyskaping, entreprenørskap og etikk O 5 - - - - 5 -

Tekniske fag for elektronikk

Krav: 95 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
TOE001 Grunnleggende elektrofag I O 10 10 - - - - -
TOE002 Grunnleggende elektrofag II O 10 - 10 - - - -
TOE101 Analog instrumentkonstruksjon O 10 - - 10 - - -
TOE003 Lineære systemer O 5 - - - 5 - -
TOE108 Laboratoriekurs i analoge og digitale system O 5 - - - 5 - -
TOE110 - O - - - - - - -
TOE109 Digital signalbehandling O 10 - - - - 10 -
HOE076 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15
TOE104 Digitale system O 10 - - 10 - - -
TOE112 Analog kretskonstruksjon O 5 - - - - 5 -
TOE111 - O - - - - - - -

Valgfag for elektronikk

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - 5
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
TVE077 PC-basert datainnsamling V 5 - - - - - 5
TVE081 Windowsprogrammering V 5 - - - - - 5
TVE083 PLS-programmering V 5 - - - - 5 -
PHYS110 Perspektiv i fysikk V ? - - - - X -

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014