• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013 - 2014

Emnekombinasjon for automatisering

180 studiepoeng - gjelder for kull 2011H

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Grunnlagsfag automatisering 55 sp
Samfunnsfag automatisering 15 sp
Tekniske fag automatisering 100 sp
Valgfag automatisering 10 sp
Samlet krav 180 sp

Grunnlagsfag automatisering

Krav: 55 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA084 Datateknikk O 10 10 - - - - -
FOA152 Matematisk analyse og vektoralgebra O 10 10 - - - - -
FOA162 Videregående analyse og lineær algebra O 10 - 10 - - - -
FOA032 Fysikk for elektro O 10 - - 10 - - -
FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk O 5 - - - 5 - -
FOA052 Kjemi og Miljø O 10 - - - - - 10

Samfunnsfag automatisering

Krav: 15 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FOA040 Innføring i bedriftsøkonomi O 5 - 5 - - - -
FOA041 Organisering, styring og ledelse i prosjekter O 5 - - - 5 - -
FOA046 Nyskaping, entreprenørskap og etikk O 5 - - - - 5 -

Tekniske fag automatisering

Krav: 100 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
TOE001 Grunnleggende elektrofag I O 10 10 - - - - -
TOE002 Grunnleggende elektrofag II O 10 - 10 - - - -
TOE056 Objektorientert programutvikling O 5 - 5 - - - -
TOE050 Industrielle styresystemer O 10 - - 10 - - -
TOE051 Instrumentering og datanett O 10 - - 10 - - -
TOE003 Lineære systemer O 5 - - - 5 - -
TOE052 Prosessteknikk O 5 - - - 5 - -
TOE058 Industriell IT O 10 - - - 10 - -
TOE054 Videregående reguleringsteknikk O 10 - - - - 10 -
TOE057 Robotikk O 10 - - - - 10 -
HOE076 Hovedprosjekt O 15 - - - - - 15

Valgfag automatisering

Krav: 10 studiepoeng

Kode Emne Koder og forkortelser SP 1 2 3 4 5 6
FVA141 Valgfag matematikk V 5 - - - - - 5
FVA142 Valgfag 2 i matematikk, anvendelse av matematikk med datamaskin V 5 - - - - - 5
FVA150 Engelsk V 5 - - - - - 5
TVE070 Offshore instrumentering V 5 - - - - - 5
TVE077 PC-basert datainnsamling V 5 - - - - - 5
TVE081 Windowsprogrammering V 5 - - - - - 5
TVM040 Gassteknologi V 5 - - - - - 5
PHYS110 Perspektiv i fysikk ? - - - - X -

Koder og forkortelser

Kode Forklaring
SP Studiepoeng for emnet
1-10 Semester 1-10, studiepoeng per semester
O Obligatorisk emne
V Valgbart emne
M.. Minst ett av emnene med samme M..-kode
M2.. Minst to av emnene med samme M2..-kode
M3.. Minst tre av emnene med samme M3..-kode
NB For emner som går over flere semestre er studiepoeng fordelt automatisk over alle semestrene. Studiepoeng gis (og rapporteres Lånekassen) etter at eksamen er bestått.

Database oppdatert: 11.04.2014