• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

TOM150 - Varme, ventilasjon og klimateknikk

10 studiepoeng

Mål

Studentene skal ha kunnskap om dimensjonering og utforming av anlegg for oppvarming, ventilasjon og klimatisering av bygg samt grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk. Videre skal studentene ha kunnskap om energiøkonomisering.

Innhold

Varmeteknisk grunnlag. Varmebehovsberegning etter Norsk Standard 3031.
- Fysiologisk grunnlag. Strømningsteknisk grunnlag.
- Hovedtypene av ventilasjonsanlegg. Dimensjonering av klimaanlegg. Lufttilførsel og avtrekk.
- Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg. Kanaler.
- Systemer for styring, regulering og overvåking. - Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- Nasjonale mål for energiøkonomisering. - Systemløsninger for energiøkonomisering. Energioppfølgingssystemer
- Grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk.

Forkunnskaper

Tekniske fag på studieprogrammet energiteknologi.

Vurdering

Mappevurdering, 2 prøver underveis, for studenter som har gyldig fravær (sykmelding) blir det arrangert ny prøve i eksamensperioden.

Prøvene teller 50 % på karakteren. En obligatorisk prosjektoppgave gjennomføres og teller 50%. Prosjektoppgaven skal presenteres i plenum. Presentasjonen teller med i vurderingen av oppgaven.

Forprøver

En prosjektoppgave gjennomføres som gruppearbeid (ca 3-4 personer pr gruppe). Prosjektoppgaven er obligatorisk og vil inngå som en del av pensum. Det er obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og presentasjoner.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Litteratur

Ventilation Ståbi 2. utgave

Roald Nydal_ Praktisk kuldeteknikk

Emneansvarlig

Høgskolelektor Nils - Ottar Antonsen

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014