• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

TOE152 - Elektriske anlegg

10 studiepoeng

Mål

Studentene skal ha kunnskaper om oppbygging, beregning og vern av elektriske ledningsnett.

Innhold

- Grunnleggende innføring i elektriske kraftsystemer og energimarked.
- Trefase nettsystemer.
- Nettkonstanter og dimensjonering av ledninger med hensyn til oppvarming, spenningsfall, tap, jordslutning og kortslutning.
- Belastningsfordeling i radial- og maskenett.
- Effekt- og energitap.
- Berøringsspenninger.
- Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger.
- Beregning av usymmetriske kortslutningsstrømmer ved hjelp av symmetriske komponenter.

Forkunnskaper

1. studieår

Vurdering

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Forprøver

5 regneøvinger og 4 laboratorierapporter må være bestått før eksamen kan avlegges. Obligatorisk fremmøte på laboratorie- og dataøvingene.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, PC, formelsamling, forskrifter, normer, samt diverse datablader.

Litteratur

Kunngjøres ved semesterstart.
Forskrifter normer og standarder

Emneansvarlig

Førstelektor Pål-Albert Olsen.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014