• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

TOE032 - Signalbehandling for kommunikasjon

5 studiepoeng

Mål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om digital signalbehandling.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til digital signalbehandling

  • beskrivelse av signalbehandling - digital såvel som analog
  • grunnleggende konsepter i digital signalbehandling
  • diskrete signaler og systemer
  • z-plan og z-transformasjon
  • design av enkle IIR og FIR filtre
  • Fouriertransformering og FFT
  • noen eksempler på multirate systemer

Forkunnskaper

  • FOA152 Matematisk analyse og vektoralgebra
  • FOA162 Videregående analyse og lineær algebra

Vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Forprøver

2 obligatoriske oppgaver

Hjelpemidler ved eksamen

Pensumlitteratur

Litteratur

Kunngjøres ved semesterstart

Emneansvarlig

Høgskolelektor Per Thorvaldsen

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014