• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

LOJ223 - Verdsetting av fast eiendom

5 studiepoeng

Mål

Å gi kunnskaper, ferdigheter og innsikt som en har bruk for når en skal finne (estimere) verdien av fast eiendom.

Innhold

-Investering

-Finansiering

-Verdsetting av næringseiendommer (næringsbygg,bygårder), leiligheter, boliger, hytter, tomter og landbrukseiendommer (skogbruk og jordbruk)

Lønnsomhetsberegninger av investeringer; risiko, avkastningskrav, kontantstrømmer.

-Lånetyper, avdragsprofil, hvor høyt lån kan betjenes.

-Takseringsmetoder og eiendommens verdi, markedsmessige forhold. Oppdragstyper som for eksempel verdi-og lånetakster. Byggelån. Arealmåling. Krav til takstmannen. Takseringsobjekter.

-Beregning av teknisk verdi, normale byggekostnader, beregning av fradrag, verdireduserende forhold. Tekniske og håndverksmessige vurderinger. Innsamling av fakta. Drift av eiendom. Eie eller leie. Utleievurderinger.

-Det legges vekt på oppgavetrening underveis. Øvelser om konkrete objekter.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Vurdering

Bokstavkarakter settes på grunnlag av sluttvurdering av:

-En oppgave som leveres sammen med eksamensbesvarelsen som teller 30 %

-Skriftlig eksamen som teller 70 %

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Emneansvarlig

Olav Jan Skomedal

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 23.04.2014