• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

LOJ207 - Veg- og arealplanlegging

10 studiepoeng

Mål

Kurset gir en innføring i veg- og arealplanlegging som integrert del av samfunnsplanleggingen. Hovedvekten legges på planlegging på detaljnivå.

Innhold

Planleggingens forvaltningssystem

- Plantyper.

- Grunnlagsmateriale .

- Dimensjoneringsgrunnlag

- Linjeføring

- Landskapstilpasning

- Framstilling av planer.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Vurdering

Deleksamen. Bokstavkarakter gis på grunnlag av:

- Prosjektoppgave. Vekt 30%

- 3 timers skriftlig eksamen. Vekt 70%

Begge deler må være bestått.

Forprøver

Ingen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt kalkulator.

Litteratur

T. Jørgensen og E. Kvam: Vegutforming for ingeniørutdanningen.

Helge Fiskaa: Fysisk detaljplanlegging

Diverse veiledere fra Miljøverndepartementet.

Diverse håndbøker fra Statens vegvesen. Øvrig litteratur vil bli opplyst ved kursets start.

Emneansvarlig

N.N.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014