• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

ØAM102 - Markedsføring II

5 studiepoeng

Mål

Kurset skal gi studenten en grundig innføring i de teorier som er kjent vedrørende forbrukeratferd, og hvordan disse kan knyttes til praktisk markedsføring.

Innhold

Hovedbegrepene innenfor forbrukeratferd introduseres, med vekt på psykologisk, sosial og kulturell påvirkning. Forbrukerens beslutningsprosess gjennomgås i detalj og noen paralleller trekkes til organisasjoners beslutningsprosess. Det vil også bli lagt vekt på evnen til å kommunisere et budskap skriftlig og muntlig gjennom presentasjoner av eget arbeid innenfor fagområdet.

Forkunnskaper

Studiets opptakskrav

ØAO002 Markedsføring I

Vurdering

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Forprøver

2 innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Litteratur

Schiffman, Kanuk & Hansen: "Consumer Behaviour. A European Outlook". Prentice Hall International Editions (2008)

Anbefalt tilleggslitteratur:
Hans Mathias Thjømøe og Erik L. Olson: Forbrukeratferd, 7. utgave, Universitetsforlaget 2001.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Henry Bjånesø.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014