• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Gjelder studieåret 2013-2014

ØAA101 - Ledelse, organisasjon og kultur

10 studiepoeng

Mål

Kurset skal kunne gi studentene en videreføring innen fagområdet ledelse med fokus på den menneskelige ressursen. Et viktig siktemål blir å kunne oppøve studentenes evne til å vurdere ledelse og dets betydning innenfor en organisasjonsmessig og kulturell kontekst.

Innhold

- Ledelse; et mangetydig fenomen.
- Lederens grunnlag for ledelse: rolle, makt, relasjoner.
- Ledelse og effektivitet: hvordan ledelse kan virke i organisasjoner.
- Kontekster for ledelse: kultur, organisasjonsform, kjønn og profesjon.
- Etikk og ledelse.
- Selvledelse.

Forkunnskaper

LOØAD6, eller ØAO001 og ØAO011, eller tilsvarende.

Vurdering

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Dersom det ved ny eller utsatt prøve er færre enn fem studenter oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eksamensform innen 1. mars / 1. oktober.

Forprøver

2 innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Litteratur

Torodd Strand: "Ledelse, organisasjon og kultur." 2. utgave Fagbokforlaget. 2006.
Thomas Hylland Eriksen (et al.) (red.): "Selvledelse. Menneskelig kapital i det nye arbeidslivet". Gyldendal akademiske. 2003.
Vi tar forbehold om endringer i valg av pensumlitteratur.

Emneansvarlig

Høgskolelektor Eli Lindblad Rem.

Studieprogram som inneholder emnet

Database oppdatert: 11.04.2014