• Tekststørrelse: a a a
 • Skriv ut

StudentWeb

StudentWeb er en tjeneste for kommunikasjon mellom studenter og informasjon i FS (Felles Studentsystem). FS er en database for studentadministrasjon som brukes av universiteter og høgskoler.

Her finner du StudentWeb.

Tilgang

For å logge deg inn i StudentWeb må du identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og 4 siffers pinkode. Nye studenter får pinkoden tilsendt per brev eller utlevert i studentekspedisjonene.

Hvis du er student og har glemt pinkoden, kan du i innloggingsbilde be om å få pinkoden tilsendt på e-post. En melding viser da e-postadressen(e) som pinkoden sendes til.

Ta kontakt med studieekspedisjonen ved ditt studiested hvis du har problemer med å komme inn.

Personvern og sikkerhet

StudentWeb inneholder opplysninger som du ga til Høgskolen da du søkte om opptak. I tillegg finnes opplysninger om framdrift i studiene dine og betalingsinformasjon.

Høgskolen har konsesjon fra Datatilsynet for å samle inn og lagre personopplysninger og følger Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Kommunikasjon mellom StudentWeb og FS er kryptert. Når du logger deg på StudentWeb overføres alle opplysninger over sikker linje (HTTPS). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Tilgjengelige tjenester

På Studentweb kan du blant annet utføre følgende tjenester:

 • endre adresse
 • bekrefte utdanningsplan
 • skrive ut faktura for semesteravgift
 • semesterregistrere deg/melde deg opp til eksamen
 • bestille karakterutskrift
 • få innsyn i vurderingsmelding, resultater
 • få innsyn i rapport til Lånekassen
 • få innsyn i oppnådd kvalifikasjon

Mer om de ulike tjenestene i StudentWeb:

Oppdatere status

Godkjenning av utdanningsplan/registreringer

 • viser alle fagene studenter planlegger å ta i sitt studieløp
 • avtalen inngås i studentens første semester, men skal bekreftes på nytt hvert semester
 • utdanningsplanen bekreftes først, deretter bekreftes eksamensoppmeldingen
 • Mer om utdanningsplan

Registrering (med oppmelding til eksamen)

 • diverse spørsmål om semesteradresse, målform m.m.
 • oppmelding til eksamen
 • trekk til eksamen

Meldinger

 • oppmelding til ordinær eksamen
 • trekk til ordinær eksamen
 • oppmelding til ny/utsatt eksamen

Semesteradresse

 • vi oppfordrer alle til å kontrollere eller registrere sin semesteradresse
 • adressen her vil bli brukt i eventuelle skriv til studentene

Bytt pinkode

 • registrerering av ny pinkode
 • aksepanse lånekort
 • rapportering til Felles Låneregister
 • om du ønsker å kunne bruke lånekortet ditt på andre bibliotek som er med i FL

Innsyn

Vis vurderingsmeldinger

 • her kan du se hvilke eksamener du er oppmeldt til
 • når eksamensplan er ferdig kan man se eksamensdato og romplassering
 • tidspunkt for kollektive oppmeldinger kan være forskjellig på avdelingene

Eksamensresultat

 • her kan du se alle dine resultater som er ferdig sensurert og registrert
 • eksamensstatistikk i avlagte eksamener

Betaling

 • kan registrere semesteravgiftsfaktura hvis den mangler
 • viser alle faktura for gjeldende semester, betalte og ubetalte
 • ubetalte faktura vises med KID-kode, kontonr. og beløp
  (kan dermed betales via elektronisk betalingsformidling)

Rapport til Lånekassen

 • studentstatus og eksamensresultater som er meldt til Lånekassen

Oppnådde kvalifikasjoner

 • viser fullførte studier

Sist endret: 28.10.2013