• Tekststørrelse: a a a
  • Skriv ut

Viser saker fra 01.08.01 til 01.09.01

Sterk økning i nettstudier ved Høgskolen i Bergen

webstudier

Webstudiene har for alvor etablert seg som et populært studietilbud ved høgskolen. Høsten 2000 meldte 80 studenter seg til de fire nye 5-vekttalls studiene, våren 2001 hadde antallet vokst til nærmere 200, og nå i høst øker tilstrømningen av studenter.

Statsråden kommer

Giske, Trond

Onsdag 22. august markerer Høgskolen i Bergen starten på nytt studieår. Den høytidelige åpningen skjer i Grieghallen og her vil blant annet statsråd Trond Giske hilse de nye studentene.

Stor bevilgning til nettstudiene våre

Aarskog, Reidar

Det ble søkt om omstillingsmidler for 2001, og nå er svaret kommet fra departementet. Høgskolen fikk kr. 900.000 i støtte, hvorav størstedelen går til å videreutvikle nettstudier ved høgskolen.

Stor aktivitet ved studiestart

Hjelle, Cecilie

Årets nye studenter kan i ukene framover delta på en rekke arrangement i regi av Fadderordningen.

Flott åpning av semesteret

Næss, Lone

I en stilfull åpningsseremoni markerte Høgskolen i Bergen at studeåret er i gang. I salen satt både nye studenter, ansatte og inviterte gjester.

Fortjent pris til Ture Schwebs

Schwebs, Ture

Høgskolelektor ved Avdeling for lærerutdanning, Ture Schwebs, ble ved åpningen av studieåret i Grieghallen tildelt prisen for godt læringsmiljø for 2001.

Flott åpning av semesteret

Næss, Lone

I en stilfull åpningsseremoni markerte Høgskolen i Bergen at studeåret er i gang. I salen satt både nye studenter, ansatte og inviterte gjester.

Ingeniørenes dag!

Natås, Terje

Som ledd i en landsomfattende markering kalt "Ingeniørenes dag", inviterer Avdeling for ingeniørutdanning videregående skoler i Bergensområdet til en åpen dag den 19. september.

Hvem skal barnevernet verne?

Rød, Per Arne

Skal ikke barnevernet se til at barn vokser opp under trygge og stabile oppvekstvilkår? spør høgskolelektor Per Arne Rød. (Kronikk, BT 22/08-01)